SoyGayAmolospene


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇬Kyrgyzstan
  • Comptes
  • Suck my dick #6969
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"SoyGayAmolospene"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"SoyGayAmolospene"}