Sonokido


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇻El Salvador
Aquest perfil de Minecraft té 1 solicitud d'amistat pendent.
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Sonokido"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Sonokido"}