SoMqdona


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇬Egypt
  • Comptes
  • !- Flix | SoMqdona 💔#0857
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"SoMqdona"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"SoMqdona"}