Smallxs


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇿Algeria
  • Comptes
  • 𝖃𝕸𝖔𝖚𝖍𝖆𝖒𝖊𝕯𝖝 𝕾𝖎𝖔 <3#1003
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Smallxs"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Smallxs"}