Siia_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • 𝙹𝚞𝚜𝚝𝚒𝚗𝚎.|🌸#5945
Servidors preferits (1)
Aparences (20)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Siia_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Siia_"}