ShyGuYYy🌈


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines
  • Comptes
  • crix.live#6845
Aparences (21)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ShyGuYYy"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ShyGuYYy"}