Sebxstian_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇹Guatemala
  • Comptes
  • Sebastián #3515
Aparences (15)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Sebxstian_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Sebxstian_"}