Rq_qni


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Comptes
Servidors preferits (3)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Rq_qni"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Rq_qni"}