RozameElChimbo


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇴Dominican Republic
  • Comptes
  • iClientPvPs_ 文#1571
Aparences (23)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"RozameElChimbo"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"RozameElChimbo"}