Ridd_F


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇷🇺Russia
  • Comptes
  • ridd f 2 pay reps#7040
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Ridd_F"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Ridd_F"}