Potteado


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇴Dominican Republic
  • Comptes
  • 24Potted #3098
Servidors preferits (2)
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Potteado"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Potteado"}