Popelnascher1


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • Comptes
Servidors preferits (2)
Aquest perfil de Minecraft té 1 solicitud d'amistat pendent.
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Popelnascher1"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Popelnascher1"}