Plexxed🥀


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇵North Korea
  • Comptes
  • im muted on hypixel for 90 days#0420
Aparences (14)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Plexxed"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Plexxed"}