Peered


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Amics (2) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (7)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Peered"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Peered"}