Obz_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇪Venezuela
Aparences (18)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Obz_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Obz_"}