NotFoxy_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • Comptes
  • Wlc 👋💗 Add Me #1234
Aparences (27)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NotFoxy_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NotFoxy_"}