NatsuNazai


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • GustaWp#8772
És “NatsuNazai” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NatsuNazai"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NatsuNazai"}