NatsuLOLICON


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇼Curaçao
  • Send friend request on NameMC #6161
Servidors preferits (1)
Aparences (4)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NatsuLOLICON"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NatsuLOLICON"}