NGC_PanConLeshe


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇷South Korea
  • Comptes
  • iCandyClouds#8053
Aparences (27)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NGC_PanConLeshe"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NGC_PanConLeshe"}