Mr_M7meDxD


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇴Jordan
  • Comptes
  • ! Mohàmad.ѵK#8224
Servidors preferits (3)
Aparences (4)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Mr_M7meDxD"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Mr_M7meDxD"}