MrSqlih


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇷Turkey
  • Comptes
  • † ! ĿƇΛ αυяσяα#9151
Servidors preferits (3)
Aparences (15)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"MrSqlih"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"MrSqlih"}