Misitely


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇵Japan
  • Comptes
  • 𝓜𝓲𝓼𝓲𝓽𝓮𝓵𝔂🌹#2031
Servidors preferits (4)
Aparences (5)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Misitely"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Misitely"}