Memorie5


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • Happy New Year( ͡° ͜ʖ ͡°) <33 #0000
Servidors preferits (2)
Aparences (14)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Memorie5"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Memorie5"}