Matrix_Uy


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇾Uruguay
Aparences (20)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Matrix_Uy"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Matrix_Uy"}