MU5T4F4


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇷Turkey
  • Comptes
  • PassionMustqfq#6138
Aparences (8)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"MU5T4F4"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"MU5T4F4"}