Lil_Fear


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇪Belgium
Servidors preferits (2)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Lil_Fear"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Lil_Fear"}