Lebenslauf


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇹Sao Tome and Principe
  • Comptes
  • FRAG_MICH_DOCH_AUF_TWITTER#3456
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Lebenslauf"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Lebenslauf"}