Lazocraft52YT


Perfil de Minecraft
Historial de noms
És “Lazocraft52YT” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Lazocraft52YT"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Lazocraft52YT"}