L_AhYuan


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇼Taiwan
  • Comptes
  • 𝑨𝒉𝒀𝒖𝒂𝒏#8349
Amics (1) (API)
Aparences (7)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"L_AhYuan"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"L_AhYuan"}