Kuzuki🎩


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇾🇹Mayotte
  • Comptes
  • Corsair > Razer#5311
Aparences (1)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Kuzuki"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Kuzuki"}