KinqLuvsRad🖤


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇷Puerto Rico
  • Comptes
  • 🌏2bKinq🌏#3067
Servidors preferits (2)
Aparences (13)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"KinqLuvsRad"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"KinqLuvsRad"}