Kevin_Supreme


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇲🇽Mexico
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Kevin_Supreme"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Kevin_Supreme"}