JoseOver9001


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (1) (API)
Servidors preferits (3)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"JoseOver9001"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"JoseOver9001"}