JorgeMainkra_L


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Comptes
Servidors preferits (1)
És “JorgeMainkra_L” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"JorgeMainkra_L"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"JorgeMainkra_L"}