JollyDemi


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇷South Korea
  • Comptes
  • Demi~chan <3#0681
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"JollyDemi"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"JollyDemi"}