JellyzFaith


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇭Philippines
  • Comptes
  • 🖤𝓙𝓮𝓵𝓵𝔂𝔃𝓕𝓪𝓲𝓽𝓱🖤#6891
Servidors preferits (4)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"JellyzFaith"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"JellyzFaith"}