JakeGardenRake


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (4) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (27)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"JakeGardenRake"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"JakeGardenRake"}