Ism4eel_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇾Syria
  • Comptes
  • 𝓘𝓢𝓜𝓐𝓔𝓔𝓛 ♥ツ#5292
Amics (1) (API)
7xR
Servidors preferits (2)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Ism4eel_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Ism4eel_"}