IsFelipe_e


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
  • El mejor de ARGENTINA #1276
Servidors preferits (3)
Aparences (9)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"IsFelipe_e"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"IsFelipe_e"}