Inf_ernus


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇭Philippines
  • Comptes
  • Inf_ernus#3616
Amics (1) (API)
Iuc
Servidors preferits (3)
Aparences (16)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Inf_ernus"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Inf_ernus"}