ImSoSadBoii


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇬Uganda
  • Comptes
  • J♥u♥l♥k♥a♥ t♥o♥ g♥o♥w♥n♥o♥#1887
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ImSoSadBoii"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ImSoSadBoii"}