ImSaurus7w7r


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇵Japan
  • Comptes
Servidors preferits (3)
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ImSaurus7w7r"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ImSaurus7w7r"}