IiFr3on_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇪United Arab Emirates
Servidors preferits (2)
Aparences (10)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"IiFr3on_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"IiFr3on_"}