IStoleYourCat❄️


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇮🇶Iraq
  • Comptes
  • d r a c t h e t i c#0666
Servidors preferits (2)
Aparences (8)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"IStoleYourCat"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"IStoleYourCat"}