HisWifi


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • 𝓘𝓶𝓝𝓸𝓽𝓘𝓷𝓽𝓮𝓻𝓮𝓼𝓽𝓮𝓭#6727
Servidors preferits (3)
Aparences (3)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"HisWifi"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"HisWifi"}