Hemper


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇹Ethiopia
  • Comptes
Servidors preferits (1)
Aparences (5)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Hemper"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Hemper"}