Headed_Hound


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • Angry_Pitbull#5674
Amics (1) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (16)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Headed_Hound"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Headed_Hound"}