HAD7


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇦Holy See
  • Comptes
  • @fannyn8mare#6008
Aparences (17)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"HAD7"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"HAD7"}