H3r0_br1n3


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (1)
Aparences (28)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"H3r0_br1n3"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"H3r0_br1n3"}