H1TS0K4_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇷France
  • Comptes
  • ᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠᅠ ᅠ#0001
Servidors preferits (2)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"H1TS0K4_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"H1TS0K4_"}